Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op

In de Serie “La Musique Française en XXme Siecle”
Werken van Naji Hakim, Messiaen en Jean Langlais die geschreven zijn in de Franse koortraditie van de 20e / 21e eeuw.
Inmiddels is dit het derde programma in deze reeks.

Ribattuta Ensemble: 12 zangers
Organist: Hayo Boerema
Dirigent: Dick Duijst

Agenda Parijse Generaties

  • 6 Feb - 15:00 € 15.00 Pieterskerk Utrecht
  • 30 Mei - 20:15 € 15.00 Orgelpark Amsterdam
  • 2 Jun - 20:15 € 17.50 Barbarakerk Nieuwegein/Vreeswijk
  • 3 Jun - 16:00 € 12.50 Abdij van Berne Heeswijk
  • 10 Jun - 19:30 Gratis St. Bavokerk (Grote markt) Haarlem
  • 26 Jun - 20:30 € 9.00 Grote of Stevenskerk Nijmegen

Programma Parijse Generaties

Jean Langlais
(1907 – 1981)
Pseaume 111
SATB en orgel
Marcel Dupré
(1886 – 1971)
Uit 'Le Tombeau de Titelouze' voor orgel solo
V. Te lucis ante terminum
XVI. Placare Christe servulis
Gabriel Fauré
(1885 – 1924)
Messe Basse
voor koor SATB en orgel - arr. Dick Duijst
1. Kyrie
2. Sanctus
3. Benedictus
4. Agnus Dei
Olivier Messiaen
(1908 – 1992)
O Sacrum Convivium
Pour choeur à quatre voix mixtes
Hayo Boerema
(*1972)
Improvisatie
Naji Hakim
(*1955)
Messe Solennelle (2000)
koor SSAATTBB en orgel
1. Kyrie
2. Gloria
3. Sanctus
4. Agnus Dei

Programmabeschrijving Parijse Generaties

In het programma ”Parijse Generaties” maakt u kennis met verrassende composities rond de Frans Libanese componist Naji Hakim, zijn leraar, Jean Langlais, en zijn voorganger aan de Eglise Trinité, Olivier Messiaen. Ook hoort u werken van Marcel Dupré, de leraar van Jean langlais, en de Franse componist bij uitstek, Gabriel Fauré (zijn Messe Basse speciaal gearrangeerd voor vierstemmig koor en orgel door Dick Duijst).
Kortom: artistieke continuering via de lijn leraar/leerling: Dupré – Langlais – Hakim, en via de lijn van organisten aan de St. Trinité: Messiaen- Hakim.
Of anders gezegd: Parijse Generaties”.

Naji Hakim
Naji Hakim, geboren in Beirut in 1955, vertegenwoordigt met anderen een volgende generatie Franse koor/orgelcomponisten. Hij was een belangrijke leerling van Jean Langlais aan het Conservatoire de Paris, en van 1985 tot 1993 titulair organist van de Basilique du Sacré-Coeur te Parijs. Toen volgde hij Olivier Messiaen op aan de Eglise Trinité

Franse Traditie van de Messe Solennelle
Ribattuta voert zijn Messe Solennelle uit die geschreven is in opdracht van Manchester Cathedral ter markering van het jaar 2000. Dit werk voor koor en zelfstandig orgel volgt de grote Franse traditie van “Messes Solennelles” in de lijn van componisten als Widor, Vierne, Duruflé, Langlais. U hoort dit aan het alternerende gebruik van het Grand-Orgue ten opzichte van het koor, en de feestelijk monumentale passages in het werk. De orkestrale textuur van de orgelpartij vertoont een belangrijke zelfstandigheid ten opzichte van de koorstemmen. Ook de uitgebreide ssaattbb-bezetting is hiermee in overeenstemming. Ribattuta vult die in met de relatief kleine bezetting van 12 zangers, geheel volgens signatuur van het ensemble. Voorafgaand aan de Messe Solennelle hoort u werken uit het muzikale voorland van Hakim van de componisten Langlais, Messiaen, Durpré en Fauré.

Ribattuta en Hayo Boerema
Hayo Boerema, organist van de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam, studeerde enkele jaren bij Naji Hakim in Parijs. Hij verzorgt de spectaculaire orgelpartij van deze Messe Solennelle, en enkele orgelsoli/improvisaties. Het Ribattuta Ensemble en Hayo Boerema werken regelmatig samen.

Vervolgprogramma
Ribattuta presenteerde al eerder in de serie “La Musique Française” een programma rond de componisten Messiaen en Langlais – tijdgenoten van elkaar - in het Messiaenjaar 2008, toen met onder meer de Messe Solennelle van Langlais en delen uit de Cinq Rechants van Messiaen. Dit programma is het vervolg hierop, en plaatst Naji Hakim als de volgende muzikale generatie voor het voetlicht.

Artistieke continuering via de lijnen leraar/leerling en voorganger/opvolger: Parijse Generaties.